Zmiana przeznaczenia pojazdu (demontaż kratki)

Kratka

Zmiana przeznaczenia pojazdów z towarowo-osobowych na osobowe – demontaż kratki

  • demontujemy przegrody (kratki) oddzielające część pasażerską od towarowej
  • wydajemy stosowne dokumenty do Wydziału Komunikacji (posiadamy uprawnienia)

Przystosowanie dotychczasowych pojazdów osobowo-towarowych do obowiązujących przepisów

Wydajemy odpowiednie dokumenty do wydziału komunikacji.

 Cena usługi – 150 zł brutto

This site is using the Seo Wizard plugin powered by http://seo.uk.net/